Hanke

business people walking in motion blur

Hanketasolla ohjelma-asiakirjat ja toteutuksen valmistelut muuttuvat todellisiksi hankkeiksi. Euroopan sosiaalirahasto vaatii ESR-rahoitteisilta hankkeilta sukupuolinäkökulman huomioimista hankkeen kaikilla tasoilla ja kaikissa vaiheissa.

Sukupuolinäkökulmasta tehty toimintaympäristön, tilanteen ja ratkaistavan ongelman analyysi  luo perustan hankkeen koko sukupuolinäkökulman valtavirtaistamisprosessille.

Miesten ja naisten erilaisten, tosiasiallisten tietojen sekä epätasa-arvon ja syrjinnän syiden pohjalta luodaan sukupuolten välistä tasa-arvoa koskevat tavoitteet  ja suunnitellaan toteutusvaiheen toimet. Toiminnan seurannassa ja arvioinnissa huomioidaan sukupuolinäkökohdat. Eri vaiheiden yksityiskohtaiseen kuvaukseen voit tutustua vasemmalla olevien linkkien kautta.

Lisätietoja

Monet hallintoviranomaiset ovat laatineet oppaita ja ohjeita avuksi sukupuolen valtavirtaistamisen toteuttamiseen hankkeen eri vaiheissa. Suomessa Sukupuolten tasa-arvon edistäminen ja valtavirtaistaminen (Valtava) –kehittämisohjelma (TEM) on tuottanut oppaan, joka auttaa viranomaisia ja projektitoimijoita antamalla tietoa ja työvälineitä sukupuolinäkökulman valtavirtaistamiseen rakennerahastotoiminnassa.

Marja-Leena Haataja, Sinikka Mustakallio ja Eija Leinonen: Tasa-arvon valtavirtaistaminen kehittämisohjelmissa ja projekteissa

The Finnish guide on how to implement Gender Mainstreaming in development programmes and projects – available in English, Finnish and Swedish

 

Print this
Created: 2013/01/06   Changed: 2014/11/29