Analyysi

Man and woman on equal Waage.Symbol

Kumppanuussopimuksen ja toimenpideohjelman/-ohjelmien käsittely kansallisessa tasolla edellyttää jäsenvaltiossa ja sen alueilla vallitsevan lähtötilanteen syväanalyysiä. Näin voidaan perustella prioriteettien valinnat ja varojen jako.

On tärkeää huomioida sukupuolinäkökulma kaikissa analyyseissä, jotka pannaan täytäntöön kansallisten ja alueellisten asiakirjojen valmistelussa. Näiden avulla varmistetaan, että

  • sekä naisten että miesten erilaiset tilanteet ja tarpeet huomioidaan täysin
  • prioriteettien ja tavoitteiden valinnat tehdään oikein ja koheesiorahastoja hyödynnetään mahdollisimman tehokkaasti koko väestön hyväksi.

Jokaisella alalla (esimerkiksi kuljetus, yrittäjäjyys, nuorten työllisyys) on määriteltävä nykytilanne sukupuolen mukaan eriteltyjen tietojen ja nykyisten sukupuoli-indikaattorien (esim. sukupuolten väliset palkkaerot) avulla. Analyysissä tulisi selvittää naisten ja miesten välillä havaittujen erojen syitä ja niiden vaikutuksia. Selvityksessä ei tulisi keskittyä vain kuvaamaan nykytilannetta, vaan siinä tulisi pyrkiä etsimään syitä, joihin voidaan puuttua, ja vaikutuksia, jotka voidaan selvittää puuttumalla ydinkysymyksiin.

Tehokkuuden varmistamiseksi analyysin toteuttajiksi on valittava tasa-arvoasiantuntijoita tai tasa-arvokysymyksiin perehtyneitä henkilöitä. Analyysin toteuttamisessa voidaan turvautua kumppanuuteen kuuluvien sukupuolten tasa-arvosta vastaavien elinten ja organisaatioiden apuun.

Seuraavassa sukupuolen perusteella tehtyä analyysiä kuvataan kahden erityyppisen analyysin kannalta. Näitä tarvitaan strategisten suunnitteluasiakirjojen valmistelussa.

Print this
Created: 2013/01/10   Changed: 2014/11/29