Miten se toimii?

dummy2

Sukupuolten tasa-arvo vaatii toteutuakseen strategisen lähestymistavan ja organisatorisen rakenteen.

Tässä osiossa esitetään valmiuksien kehittämisen ja tietoisuuden lisäämisen perusedellytykset. Siinä korostetaan toimien kestävyyttä ja johdonmukaisuutta läpi ESR-täytäntöönpanon.

Print this
Created: 2013/01/06   Changed: 2014/11/28