Valmiuksien kehittäminen kokonaisvaltaisena strategiana

strategy

On tärkeää luoda valmiuksien kehittämiseen kokonaisvaltainen väline ja pitkän aikavälin strategia tapauskohtaisen koulutuksen sijaan.

Organisaatioiden on kehitettävä johdonmukainen strategia valmiuksien kehittämiseen ja sukupuolten tasa-arvoon liittyvän osaamisen ja kokemusten hallintaan. Pitkän aikavälin päämäärän tulee ohjata tätä työtä. Organisaatiossa on siis tunnistettava henkilöt, joilla on suurin vaikutus.

Yhden henkilön kouluttaminen ei myöskään riitä, vaan koulutettavien tulisi ainakin jatkossa pystyä osallistumaan organisaation valmiuksien kehittämiseen.

Valmiuksien kehittämistä koskevassa strategiassa katsotaan myös koulutusta pidemmälle. Yhtä tärkeää sukupuolinäkökulman valtavirtaistamiseen liittyvän osaamisen ylläpidon ja päivittämisen kannalta voi olla sisäinen ja ulkoinen verkostoituminen. Lisätietoja valmiuksien kehittämisestä ja tietoisuuden lisäämisestä alla olevasta linkistä.

Print this
Created: 2013/07/24   Changed: 2014/11/28