Tämän STANDARDIN on tuottanut The European Community of Practice on Gender Mainstreaming (GenderCoP). STANDARDIN tarkoituksena on tarjota selkeitä vaatimuksia ja hyviä käytäntöjä, jotta sukupuolten tasa-arvo voidaan saavuttaa kaikissa Euroopan sosiaalirahaston (ESR) sykleissä. 

Sitä voidaan käyttää niin ohjeena tasa-arvon edistämisen kaksoisstrategian  täytäntöönpanoon ESR:ssä kuin työkaluna käytäntöjen arvioinnissa ja seurannassa – poliittiselta tasolta hanketasolle ja kaikissa vaiheissa, kuten suunnittelussa, ohjelmatyössä, täytäntöönpanossa, seurannassa ja arvioinnissa.

Kaikki esimerkit ja hyvät käytännöt ovat GenderCoPin jäsenten valitsemia ja perustuvat ESR:n työssä saatuihin kokemuksiin sukupuolten tasa-arvosta EU:n alueella.

STANDARDI on parhaillaan pilotoitavana neljässä jäsenvaltiossa: Belgia (Flanderin alue), Tšekin tasavalta, Suomi ja Ruotsi. Näissä maissa standardia sovelletaan ESR:n jokaiseen osa-alueeseen.

Huomioithan, että osa tässä standardissa olevista linkeistä vie sivuille, jotka ovat olemassa vain englanniksi.