Arviointi

forest_460

Ohjelman arvioinnin tavoitteena on arvioida kaikkia tuloksia sukupuolen ja muiden henkilökohtaisten ominaisuuksien (kuten ikä, työmarkkina-asema) mukaan eriteltynä. Näin voidaan tunnistaa sukupuolivaikutukset. Lisäksi on tärkeää arvioida, onko sukupuolten tasa-arvoa koskevat tavoitteet osaavutettu ja missä määrin.

Ohjelman arvioinnissa määritellään lisäksi, missä määrin sukupuolen valtavirtaistaminen on integroitu ohjelman rakenteisiin, prosesseihin ja aihekohtaisiin painopisteisiin ja onko tämän prosessin tueksi luotu tarvittavat puitteet.

Print this
Created: 2013/01/10   Changed: 2014/11/29