Analyysi

Täytäntöönpanosyklin analyysissä tunnistetaan toiminta-alueen keskeiset tasa-arvokysymykset tai sukupuolten väliset erot.

Tähän sisältyvä sukupuolten tasa-arvon analyysi ei kuvaa vain nykyistä sukupuolten tasa-arvon tilannetta tai sukupuolten välisiä eroja toiminta-alueella (kuten köyhyyteen, nuorten koulutukseen ja työllistymiseen tai uusiin taitoihin ja uuteen työhön liittyviä sukupuolinäkökulmia). Se avaa myös sukupuolten epätasa-arvon syitä, sitä määrittäviä tekijöitä ja sen vaikutuksia. Analyysissä käytetään vain sukupuolen mukaan eriteltyjä tietoja. Siinä ei tunnisteta pelkästään sukupuolten välisiä eroja vaan myös niiden taustoja sekä syrjinnän ja epätasa-arvon syitä.

Tällainen analyysi on edellytys ohjelman sukupuolten tasa-arvoa koskevien tavoitteiden ja indikaattorien määrittämiselle.

Print this
Created: 2013/01/10   Changed: 2014/11/29