Tämä on velvoite! ESR ja sukupuolten tasa-arvoa koskevat säännökset

©PHOTOPQR/LE TELEGRAMME/  FRANCOIS DESTOC/  VANNES (56) Police nationale sécurité controle routierILLUSTRATION

Sukupuolten tasa-arvo kuuluu niihin EU-politiikan aloihin, joiden historia ulottuu hyvin pitkälle. Tämä ei tarkoita, että kaikilla politiikan aloilla on selkeä sukupuolinäkökulma, mutta naisten ja miesten tasa-arvokysymykset ovat olleet esillä 1950-luvun lopulta lähtien.

EU:ssa on selkeästi myönnetty sukupuolten tasa-arvon kaksoisstrategian hyödyt, ja kaikkiin EU-rahoitteisiin hankkeisiin, toimenpiteisiin ja ohjelmiin on sisällytettävä sukupuolinäkökulma. Koska sukupuolten tasa-arvo on erityisen tärkeä ESR:n kattamilla aloilla, sitä koskevia säännöksiä on lisää ESR:n asetuksissa (esim. 7 artikla).

Sukupuolinäkökulman valtavirtaistaminen ei siis ole vaihtoehto. Se on velvoite.

Sukupuolten tasa-arvoa kuvataan usein perusoikeudeksi, EU:n yhteiseksi arvoksi ja välttämättömäksi edellytykseksi EU:n kasvua, työllisyyttä ja sosiaalista yhteenkuuluvuutta koskevien tavoitteiden saavuttamiselle (Euroopan komissio).

Print this
Created: 2013/01/08   Changed: 2014/12/04