Mitä standardi sisältää?

design

STANDARDI sisältää erityisiä suosituksia eri ESR-sykleille. Se sisältää myös yleisiä neuvoja valmiuksien kehittämiseen sekä tietoa sukupuolinäkökulman valtavirtaistamisesta ja sen tarpeesta. STANDARDISSA esitetään myös hyviä käytäntöjä, joiden tarkoituksena on havainnollistaa ja innostaa.

STANDARDI kattaa ESR-syklien täytäntöönpanoon liittyvät ulottuvuudet:

  • Sukupuolinäkökulman sisällyttäminen ESR-menettelyihin
  • Sukupuolinäkökulman sisällyttäminen ESR-painopistealueisiin
  • ESR:n tasa-arvokysymyksissä tarvittavien valmiuksien ja osaamisen kehittäminen

STANDARDI sisältää myös hyviä käytäntöjä ja linkkejä lisätietoihin.

Print this
Created: 2013/01/08   Changed: 2014/11/28