Tietoa standardista

Different people

Tätä STANDARDIA voidaan hyödyntää niin oppaana sukupuolinäkökulman valtavirtaistamisessa ESR:ssä kuin työkaluna käytössä olevien käytäntöjen arvioinnissa ja seurannassa.

STANDARDI sisältää vaatimuksia sukupuolinäkökulman valtavirtaistamisen ja erityistoimenpiteiden täytäntöönpanosta EU:n tasolla ja kansallisella tasolla. Kansallisen tason vaatimukset koskevat kansallisia tai alueellisia toimenpideohjelmia, kansallista tai alueellista täytäntöönpanoa ja hankkeita.

STANDARDISSA käytetään yleistä mallia ESR:n kuvaamiseen.

Täytäntöönpanojärjestelmissä voi kuitenkin esiintyä kansallisia eroja:

  1. Osassa jäsenvaltioita tai alueita kehitetään ohjelmia ESR:n toimenpideohjelmissa määriteltyjen temaattisten prioriteettien ja investointiprioriteettien ulkopuolelta. Tällaisia ohjelmia johtavat usein eri ministeriöt (esimerkiksi Saksassa).
  2. Toisissa maissa taas kehitetään toimenpideohjelmiin perustuvia omia toimintasuunnitelmia, jotka toteutetaan jäsenvaltioiden alueilla (esimerkiksi Ruotsissa).
  3. Kolmannessa täytäntöönpanoversiossa järjestetään hankkeista hakuprosesseja suoraan toimenpideohjelmien prioriteettien perusteella ilman välikäsiä (kuten ministeriöitä) (esimerkiksi Flanderin alue tai Tšekin tasavalta).

Eri menetelmät ja järjestelmät voisivat merkitä, että täytäntöönpanovaatimuksia ei muotoilla ohjelmassa tai toimintasuunnitelmassa vaan muissa täytäntöönpanoa ohjaavissa asiakirjoissa. STANDARDISSA asetetut yleiset periaatteet ja vaatimukset voidaan kuitenkin ottaa käyttöön missä tahansa täytäntöönpanojärjestelmässä.

Standardi kattaa neljä ESR-sykliä, joita kuvataan alla olevassa kuvassa.

ESF cycles

Tässä osiossa voit tutustua seuraaviin asioihin:

Lisätietoja

Standardi on yleiseen ja toistuvaan käyttöön tarkoitettu julkaisu, jossa esitetään sääntöjä, ohjeita tai tunnusomaisia piirteitä joillekin toimille tai niiden tuloksille. Lähde: CEN

Print this
Created: 2013/01/06   Changed: 2014/12/04