Tehokkaan täytäntöönpanon varmistaminen ESR:ssä

People working on a farm

ESR:ssä keskitytään työllisyyden ja koulutuksen (järjestelmien) kehittämiseen. Sen pyrkimyksenä on auttaa EU:n kansalaisia työllistymään, hankkimaan uutta osaamista ja etenemään parempiin työpaikkoihin. ESR auttaa jäsenvaltioita ja alueita parantamaan EU:n alueella olevan työvoiman ja yritysten valmiuksia, jotta nämä voivat vastata paremmin vallitseviin ja nouseviin haasteisiin.

Moni nykyisistä ja tulevista työllisyyden haasteista juontaa juurensa sukupuoleen liittyvistä kysymyksistä. Jotta ESR voi toimia tehokkaasti, sukupuolinäkökulma on huomioitava keskeisissä teemoissa ja kysymyksissä.

Tässä osiossa esitetään tapoja, joilla sukupuolinäkökulman valtavirtaistaminen voi parantaa täytäntöönpanoa ESR:ssä.

Print this
Created: 2013/02/05   Changed: 2014/11/28